Golang ile CLI Uygulaması Geliştirmek

Selam!

Golang ile bir CLI uygulaması oluşturmak aslında oldukça basit, bu nedenle de uzun uzun yazmak yerine kodlarla ilerleyeceğim.

Öncelikle projemizi oluşturalım:

$ mkdir my-cli && cd my-cli
$ go mod init my-cli

Ardından, bir CLI uygulaması oluşturmamıza yardımcı olacak olaran Cobra adında ki bir kütüphaneyi kuralım.

$ go get -u github.com/spf13/cobra/cobra

Önceden vermek istediğim bir bilgi varki ilerleyen süreçte karışıklık olmasın.Uygulamamızın dosya dizini şu şekilde görünecek:

.
├── cmd
│  ├── root.go
│  ├── version.go
│  └── ...
├── go.mod
├── go.sum
└── main.go

Bunu da söyledikten sonra ilk CLI komutumuzu main.go dosyamıza ekleyelim.

var rootCmd = &cobra.Command{
   Use: "spotify-go-client",
   Run: func(cmd *cobra.Command, args []string) {
     fmt.Println("Hello CLI")
   },
  }

func main() {
  if err := rootCmd.Execute(); err != nil {
    fmt.Println(err.Error())
  }
}

Buraya kadar geldiğinize göre artık uygulamamızı test edebiliriz:

$ go run main.go
Hello CLI

Bir örnek daha aşağıda vereceğim:

var versionCmd = &cobra.Command{
  Use:   "version",
  Short:  "Get CLI version",
  Example: "spotify-go-client version",
  Aliases: []string{"v"},
  Run: func(cmd *cobra.Command, args []string) {
   fmt.Println("1.0.0")
  },
}

func init() {
  rootCmd.AddCommand(versionCmd)
}

 

Buradan daha fazla örnek koda ulaşabilir ve benim kodlarımla da oynayabilirsiniz: https://github.com/ufukguler/spotify-go-cli

Hoşçakalın!

More Reading

Post navigation