SQL Left Outer Join Nedir?

SQL (Structured Query Language), veritabanlarına erişmek ve verileri sorgulamak için kullanılan güçlü bir programlama dilidir. Veritabanları, verilerin depolandığı ve yönetildiği yerlerdir ve SQL, bu verilere erişmek ve işlem yapmak için kullanılır. SQL sorguları, veritabanlarından veri çekmek, birleştirmek ve analiz etmek için kullanılır.

Birleştirme işlemi, iki veya daha fazla tabloyu birleştirerek ilişkisel veritabanlarında farklı kaynaklardan veri almanın bir yoludur. SQL’de birleştirme işlemi, “JOIN” anahtar kelimesi ile gerçekleştirilir ve farklı türde birleştirmeler mevcuttur. “LEFT OUTER JOIN” veya sadece “LEFT JOIN” olarak da adlandırılan birleştirme türü, SQL sorgularında oldukça yaygın olarak kullanılır.

LEFT OUTER JOIN Nedir?

LEFT OUTER JOIN, SQL’de iki tabloyu birleştirmek için kullanılan bir birleştirme türüdür. Bu birleştirme türü, sol tablonun tüm kayıtlarını ve eşleşen sağ tablo kayıtlarını getirir. Ancak, eşleşmeyen sağ tablo kayıtları da sonuç kümesinde görüntülenir, ancak bu alanlarda NULL değerleri bulunur.

Left Outer Join
SQL Left Outer Join

Bu, veritabanları arasındaki ilişkileri inşa etmek ve verileri eksik olsa bile almak için çok kullanışlı bir yöntemdir. Özellikle sol tabloda tüm kayıtları ve bunlarla eşleşen sağ tablo verilerini almak istediğinizde veya sağ tablodaki bazı veriler eksik olsa bile sol tablodaki kayıtları korumak istediğinizde kullanışlıdır.

LEFT OUTER JOIN Nasıl Kullanılır?

LEFT OUTER JOIN kullanımı, genellikle aşağıdaki gibi bir SQL sorgusu ile gerçekleştirilir:

SELECT 
    sol_tablo.kolon1, 
    sol_tablo.kolon2, 
    sag_tablo.kolon3
FROM 
    sol_tablo
LEFT OUTER JOIN sag_tablo ON sol_tablo.ilgili_sutun = sag_tablo.ilgili_sutun;

Bu örnek sorgu, “sol_tablo” ile “sag_tablo” arasında bir LEFT JOIN gerçekleştirir. Sorgu sonucunda, “sol_tablo” ile eşleşen “sag_tablo” kayıtları getirilirken, eşleşmeyen kayıtlar için NULL değerleri atanmış sütunlarla bir sonuç kümesi oluşturulur.

Örnek Bir Senaryo

Örnek bir senaryoda, bir işletmenin müşteri bilgileri ve sipariş bilgileri iki farklı tabloda saklanıyor olsun. Müşteri tablosu, tüm müşteri bilgilerini içerir, ancak sipariş tablosu yalnızca müşteri tarafından verilen siparişleri içerir. Tüm müşteri bilgilerini ve bu müşterilere ait siparişleri almak için LEFT JOIN kullanabilirsiniz. Eşleşmeyen müşteriler için sipariş bilgileri NULL olarak görüntülenecektir.

Sonuç

SQL’de “LEFT JOIN” veritabanı sorgularında farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirirken eksik verilere erişmek ve ilişkileri inşa etmek için kullanışlı bir araçtır. Bu birleştirme türü, sol tablodaki tüm kayıtları korurken eşleşen sağ tablo kayıtlarını getirir ve eşleşmeyen kayıtlar için NULL değerleri kullanır. Bu nedenle, veritabanlarını sorgularken verileri eksiksiz ve anlamlı bir şekilde almanıza yardımcı olur.

Şu Yazılar da İlginizi Çekebilir